Aurinkosähköjärjestelmät

Tähän on koottu tietoa aurinkosähköjärjestelmistämme sekä niiden asentamista ja käyttöä koskevia yleisiä asioita ja ohjeita, jotka on hyvä tietää aurinkosähköjärjestelmän hankkimista suunniteltaessa. Laitteiden mukana seuraavat tarkemmat laitekohtaiset asennus- ja käyttöohjeet, jotka ovat aina määrääviä näihin yleisiin ohjeisiimme nähden.

Aurinkosähköjärjestelmän valinta

Tarjoamme neljää eri laajuista aurinkosähköjärjestelmäpakettia sähkön lähteeksi pienten rakennusten erilaisia tarpeita varten. Paketeistamme löytyy vaihtoehdot pienistä valaistustarpeista useamman sähkölaitteen käyttöä varten. Aurinkosähköjärjestelmän valintaa varten kannattaa miettiä valmiiksi, millaisia sähkölaitteita aurinkosähköjärjestelmän tuottamalla sähköllä on piharakennuksessa tai mökissä tarkoitus käyttää. Järjestelmän laajuus ja riittävyys ovat tärkeitä tekijöitä hankinnan suunnittelussa.

Kaksi pienempää pakettiamme, Luoman Loiste eko ja Luoman Loiste, ovat sellaisenaan valmiita järjestelmiä, joiden avulla on helppo toteuttaa pieniä valaistuksia esimerkiksi puuceehen tai pieneen varastoon. Näihin järjestelmiin voidaan liittää myös verkkokaupastamme tilattava vesipumppu, jonka avulla pystytään tuomaan painevesi esimerkiksi saunaan tai puuceehen. Luoman Loisteeseen voidaan liittää myös esimerkiksi pieni televisio tai radio.

Laajemmat paketit, Luoman Säihke ja Luoman Säihke+ ovat peruskomponentit sisältäviä järjestelmiä, joita täydennetään erikseen hankittavilla lisätarvikkeilla käyttötarkoituksen ja -tarpeen mukaan. Näihin järjestelmiin voidaan liittää useampia sähkölaitteita, kuten valaisimia, pieni televisio, radio tai vaikkapa jääkaappi. Molemmat paketit ovat räätälöitävissä juuri omaan käyttötarkoitukseen sopiviksi, ja paketit ovat myös helposti laajennettavissa käyttötarpeiden muuttuessa tai lisääntyessä. Invertterin avulla aurinkosähköjärjestelmän tuottamalla sähköllä voidaan tarvittaessa käyttää 230V sähkölaitteita.

Kaikkien pakettien sähkösuunnitelmaesimerkit ovat ladattavissa verkkokauppamme tuotesivuilta.

Aurinkosähköjärjestelmän osat ja asennus

Aurinkosähköjärjestelmä toimii pienoisjännitteellä eli 12V jännitteellä, joten sen asentamiseen eri tarvita sähköalan ammattipätevyyttä ja urakointioikeuksia, sillä pienoisjännitteestä ei voi saada vaarallista sähköiskua. On kuitenkin muistettava, että pienoisjännitteinenkään sähköjärjestelmä ei ole täysin vaaraton vaan voi aiheuttaa tulipalovaaran, jos järjestelmä jostain syystä joutuu oikosulkuun. Näin voi käydä esimerkiksi, jos akun päälle putoaa metallinen työkalu, joka oikosulkee akun navat. Asennusohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta kytkennät tehdään oikein ja turvallisesti.

Aurinkosähköjärjestelmä sisältää seuraavat pääkomponentit:

  • aurinkopaneeli tai useampi sekä paneelin asentamiseen tarvittava teline
  • akku tai useampi
  • lataussäädin
  • komponenttien väliset johdotukset

Aurinkopaneelin tehtävänä on muuttaa auringon säteily sähkönenergiaksi, joka varastoidaan akkuun. Lataussäädin puolestaan ohjaa ja säätelee sähköenergian varastointia akkuun.

Näiden pääkomponenttien lisäksi aurinkosähköjärjestelmään voi käyttötarkoituksesta ja tarpeesta riippuen sisältyä esimerkiksi valaisimia, kytkimiä, pistorasioita sekä erilaisia sähkölaitteita.

Aurinkopaneelien asennus

Jotta aurinkosähköjärjestelmästä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, asennetaan aurinkopaneelit sellaiseen paikkaan, johon aurinko paistaa mahdollisimman esteettömästi ja pitkään ilman, että rakennusten tai puiden varjot peittävät paneeleita päivän aikana. Energiatehokkain sijoituspaikka on yleensä rakennuksen katolla, jonne paneelit asennetaan tarkoitukseen sopivilla telineillä tai kiinnikkeillä. Suurin vuotuinen tuotto saadaan, kun paneelit asennetaan 45 asteen kulmaan ja suunnataan kohti etelää. Jos käyttö taas rajoittuu pelkästään kesään, suurin hyöty saadaan loivemmalla 30 asteen kallistuksella. Katolle asennettaessa asennusteline joudutaan yleensä kiinnittämään katemateriaalin läpi kattorakenteisiin, joten kaikki katemateriaalin läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti esimerkiksi liimatiivistemassalla, ettei vesivuotoja pääse syntymään.

Jos katolle asentaminen ei ole mahdollista, voidaan aurinkopaneeli asentaa myös seinälle. Tällöin on huolehdittava, että katolta ei putoa lunta paneelin päälle. Jos aurinko ei paista katolle tai seinälle kunnolla, on paneelit mahdollista asentaa maa-asennustelineillä esimerkiksi järven rantaan. Paneeleita ei tule asentaa vaakatasoon, sillä niiden on päästävä puhdistumaan sateella. Tärkeää on muistaa, että useamman paneelin järjestelmässä paneelit on aina asennettava samaan suuntaan ja kulmaan siten, että auringonpaiste osuu kaikkiin paneeleihin samalla tavalla.

Akku

Aurinkosähköjärjestelmän keräämä sähköenergia varastoidaan akkuun ja järjestelmässä akkuja voi olla yksi tai useampi. Aurinkosähköjärjestelmissämme käytettävät akut ovat suljettuja ja huoltovapaita AGM-akkuja, joiden etuina ovat huolettomuus ja pitkä käyttöikä. Akut ovat jännitteeltään 12V, ja kun on kyse 12V järjestelmästä, kytketään akut useamman akun järjestelmässä rinnakkain. Akkujen on hyvä olla samanlaisia ja samanikäisiä. Luontevin sijoituspaikka akuille on rakennuksen sisällä lattialla, ja ne voidaan tarvittaessa koteloida katseilta piiloon. Akkujen ja järjestelmän väliin on asennettava sulake.

Akkujen talvisäilytyksessä on huomioitava, että jos akkuja säilytetään kylmässä tilassa, on lataussäädin ja aurinkopaneeli pidettävä kytkettyinä koko talven ja huolehdittava, että akut ovat koko talven täyteen latautuneina. Jos järjestelmää käytetään talvella, on huolehdittava, että akut ovat käytön jälkeen täynnä. Jos esimerkiksi generaattoria ei ole käytössä, akut voi tuoda kotiin ladattaviksi verkkolaturilla. Täyteen ladatut akut kestävät hyvin pakkasta, mutta tyhjät akut sen sijaan vaurioituvat pakkasella. Jos akut eivät ole syksyllä täyteen latautuneina, ne on vietävä puolilämpimään tilaan ja ladattava täyteen erillisellä verkkolaturilla. Akkuja voi ladata voimakkaasti vain, kun akun lämpötila on yli 0° C.

Lataussäädin

Lataussäädin asennetaan mahdollisimman lähelle akkuja. Luonteva paikka lataussäätimelle on seinällä akkujen yläpuolella, mistä säätimen näyttöä on helppo tarkastella. Lataussäädin säätelee ja ohjaa akun latausta ja katkaisee latausvirran, kun akku on täynnä. Säätimen tehtävänä on siis estää akkujen ylilatautuminen ja syväpurkautuminen.

Luoman Loiste eko ja Luoman Loiste -paketeissamme on näytöllinen PWM-säädin, joka edustaa pitkään käytössä ollutta ja luotettavaksi osoittautunutta pienenpiin järjestelmiin soveltuvaa tekniikkaa. Luoman Säihke ja Luoman Säihke + -järjestelmissä puolestaan on uudempaa tekniikkaa edustavat MPPT-säätimet, joiden avulla päästään korkeaan hyötysuhteeseen ja lataustehoon. MPPT-säädin osaa huolehtia siitä, että järjestelmä toimii koko ajan jännitteellä, joka antaa mahdollisimman suuren tehon.

Invertteri

Lisävarusteena hankittavan invertterin tarkoituksena on muuntaa aurinkosähköjärjestelmän tuottama 12V jännite 230V jännitteeksi. Tämä on tarpeen, jos halutaan käyttää 230V jännitteellä toimivia sähkölaitteita. Invertterissä on pistorasia, johon voidaan kytkeä 230V jännitettä käyttäviä sähkölaitteita. Invertterin saa asentaa aurinkosähköjärjestelmään ilman sähköalan ammattipätevyyttä, mutta jos järjestelmään halutaan asentaa 230V jännitteellä olevia pistorasioita, vaaditaan asentajalta sähköurakointioikeudet. Invertteri asennetaan lyhyillä johdoilla mahdollisimman lähelle akkuja, ja invertterin ja akkujen väliin asennetaan sulake.

Turvallisuusohjeita

Aurinkosähköjärjestelmän asentaja ja käyttäjä ovat vastuussa sähkölaitteiden ja -järjestelmien asennustöitä ja käyttöä koskevien kansallisten määräysten ja turvallisuusohjeiden, laitteiden mukana toimitettavien asennus- ja käyttöohjeiden sekä onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävien kansallisten turvallisuusmääräysten noudattamisesta.

Asennusalueen turvallisuudesta tulee huolehtia ja estää ulkopuolisten pääsy asennusalueelle, sillä katolta putoavista aurinkopaneeleista aiheutuu loukkaantumisriski. Paneelit tulee kiinnittää paikoilleen huolellisesti, ja niitä ei tule asentaa tuulisella tai sateisella säällä turvallisuussyistä.

Vastaanottajan on tarkastettava toimituspakkaukset kuljetusvaurioiden varalta tavaraa vastaanottaessaan ja tehtävä merkinnät rahtikirjaan, mikäli havaitsee vaurioita. Vaurioituneita osia ja laitteita ei saa asentaa, vaan niistä tulee tehdä heti ilmoitus myyjälle. Vaurioituneiden laitteiden asentaminen on turvallisuusriski ja aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Aurinkopaneelit tulee säilyttää alkuperäispakkauksissaan asennukseen asti. Paneeleita tulee käsitellä huolellisesti niin, etteivät ne pääse putoamaan ja vaurioitumaan. Paneeleita ei saa nostaa eikä kantaa liitäntäkaapeleista tai kytkentärasioista.

Aurinkopaneeleihin ei saa tehdä muutoksia, eikä paneelin kytkentärasiaa saa avata. Jännitteellisiin kytkentöihin ei saa koskea paljaalla kädellä, eikä paneelin molempia napoja saa koskettaa samaan aikaan. Asennuksessa tulee käyttää vain eristettyjä, kuivia työkaluja, ja suositeltavaa on, että asennusta ei toteuteta yksin. Laitteiden kaikissa kytkennöissä on noudatettava laitteiden mukana seuraavia kytkentä- ja asennusohjeita.

Lillevilla